Om het maar even duidelijk te stellen: dit vocalistenconcours is een van de oudste in de geschiedenis. Het bestaat sinds 1954 en vindt plaats in een voor de meeste buitenlanders onuitspreekbare stad. Het voordeel is wel dat als je het eenmaal kunt uitspreken het ook een naam is die je nooit meer vergeet. Ik zal proberen in dit dagboek de lezer een kijkje te gunnen achter de schermen terwijl ik natuurlijk toch de privacy van het overleg handhaaf. Ik zit zelf in de jury en ben dus mijn eigen beschermer.
Het concours begon officieel op 15 september met zogenaamde voorronden. Voor die voorselectie is een andere jury aan het werk dan de jury die het eindresultaat moet beoordelen. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Om het concours genoeg uitstraling te bezorgen en ook de best mogelijke kandidaten naar Den Bosch te krijgen, moet je je organisatie daarop voorbereiden en al lang van tevoren zelfs zo ver gaan dat je kandidaten gaat zoeken. Concoursdirecteur Annett Andriesen heeft dat vaardig aangepakt. Al in september 2007 hield ze een voorselectie voor alle Nederlandse kandidaten en voor buitenlandse zangers die in Nederland wonen. In het voorjaar van 2008 werd een speciale jury naar New York gestuurd om Amerikaanse audities af te nemen en een andere selectie vond plaats voor Oost-Europese zangers in Riga.
Wie aan die officiële voorrondes meedoen deze week zijn dus gedeeltelijk geselecteerde kandidaten uit de voorselecties en anderen die zich later aangemeld hebben. Er wordt streng geoordeeld. Er is veel concurrentie; het is een manier voor een zanger(es) om bekendheid te vergaren en vooral ook om als mogelijke prijswinnaar engagementen te krijgen.
Sommigen vragen zich af of zo’n concours langzamerhand niet een beetje ouderwets is. Dat de wedijver in alle gevallen van muziekbeoefening, van klassiek tot pop, vocaal en instrumentaal een centrale plaats inneemt is een feit, en de belangstelling voor zulke evenementen neemt zelfs toe. Het publiek bestaat hier voor een groot deel uit kenners voor wie het spannend is de ontwikkeling van zangers binnen een kort tijdsbestek mee te maken. De finale van het Vocalistenconcours is al uitverkocht. Zo gaat dat.
In de eerste ronden doen 65 zangers mee. Dat betekent drie dagen voor de jury om te luisteren en te oordelen. Iedere zanger krijgt tenminste twaalf minuten en zingt tenminste twee muzieknummers van zijn of haar keuze. De jury bestaat uit negen personen plus een onafhankelijke voorzitter. Ik zal ze morgen voorstellen.