We turen weer in de vertrouwde kloven van het kapitalisme: kapitaal versus arbeid, rechts versus links, huishoudboekje op orde versus potverteren, #kapotbezuinigen versus #gratisbier, Rutte versus Roemer. Eindelijk valt er wat te kiezen. Helder toch? Niet dus. Ten eerste is daar dat splijtende Kunduz-akkoord. U weet wel, dat benevelde geestesproduct van D66, GroenLinks, ChristenUnie, CDA en VVD, dat via lastenverzwaringen en wat strooigoed aan bezuinigingen en hervormingen het gezicht van Rutte moest redden door precies op tijd uit te komen op een begrotingstekort van drie procent. Wat de motieven van de ondertekenaars ook zijn geweest, alle vijf hebben zich bekend tot Brusselse orthodoxie: de crisis komt door potverterende staten en kan alleen met bezuinigen worden bestreden. Begrijpelijk in het geval van rechtse staatshaters, onbegrijpelijk in het geval van linkse emancipatiepartijen wier antikapitalistische wortels een andere diagnose suggereren: het zijn de banken, suffie!

Een deel van links heeft zich met beloftes van vergroening (GroenLinks) en hervorming (D66) laten coöpteren en is aan de verkeerde kant van de kapitalistische scheidslijn terecht­gekomen. Terwijl de PVV – door ondergetekende nog niet zo lang geleden verfoeid vanwege rabiaat migrantje pesten – het meest keynesiaanse programma van iedereen heeft. Minder bezuinigingen, meer koopkracht, meer groei, meer werkgelegenheid en niet eens zoveel hogere tekorten – kom daar maar eens om!

Maar ook onder kapitalisten broeit het. Lees het interview van VNO-baas Wientjes met het FD. Wientjes wil een minister van Buitenlandse Handel. ‘Kijk naar de eerste twee kwartalen. De geringe groei van de Nederlandse economie kwam door de export. Die komt voor driekwart van de tien topsectoren. (…) Die kip met de gouden eieren moeten we koesteren. Daar moeten we niet onze binnenlandse problematiek op afwentelen.’ En dat – aldus Wientjes – dreigen linkse partijen te doen. Met lastenverzwaringen voor bedrijven, bankenbelasting en top­tarieven voor veelverdieners. In plaats daarvan pleit Wientjes voor loon­matiging en concurrerende belasting­tarieven. Wientjes: ‘Met toptarieven van zestig of 65 procent voor de inkomstenbelasting en met de aanpak van de renteaftrek of deelnemingsvrijstelling die ik in veel programma’s lees, komt dat in gevaar. Nederland heeft Schiphol, met dagelijks KLM-vluchten op verschillende Chinese bestemmingen, en na Cyprus (sic!) de meeste internationale belastingverdragen. Zorg dat die goede positie overeind blijft.’

Flauwekul. Fiscale tarieven spelen voor bedrijven met economische belangen in Nederland nauwelijks een rol. Die tellen alleen voor brievenbusmaatschappijen. En die kunnen we missen als kiespijn. Al was het maar omdat tegenover de pakweg drie miljard die Nederland eraan verdient tientallen miljarden gederfde inkomsten staan voor de thuislanden van deze maatschappijen. Zie de Portugese inkomsten uit vennootschapsbelasting. Die zijn in 2011 met vijftien procent gedaald doordat Portugese ondernemingen hun kapitaalstromen steeds meer over piratennest Nederland laten lopen.

Hetzelfde geldt voor loonmatiging. In antwoord op de productiviteits­crisis van eind jaren zeventig is Nederland daarmee gaan experimenteren om het concurrentievermogen van de exportsector te vergroten. Met succes: het saldo van de handelsbalans is omgeslagen van een tekort van 0,1 procent in 1980 naar een overschot van 7,5 procent in 2011. En met de rest van de eurozone had Nederland een overschot van zelfs 24,7 procent.

Meer loonmatiging is leuk voor Nederlandse bedrijven, maar schadelijk voor buitenlandse. Een nulsomspel. Eurocommissaris Rehn waarschuwde Nederland onlangs dan ook: het overschot mocht niet te groot worden. Als het aan Wientjes ligt, trekken we ons daar niets van aan. De Europese vlaggencampagne van VNO ten spijt.

Loonmatiging is ook sluipende herverdeling. Tussen arbeid en kapitaal – de arbeidsinkomensquote daalde van 81,6 in 1993 naar 76,5 procent in 2007. En tussen groot- en kleinbedrijf. En daar zit ’m de kneep. Het Nederlandse exportsucces is namelijk de keerzijde van de recessie waar de middenstand onder zucht. Waarom moet het ene deel van Wientjes’ achterban opdraaien voor het succes van het andere deel? Terwijl Wientjes het SP-programma ‘gru-we-lijk’ noemt, twittert MKB-voorman Biesheuvel: ‘Roemer neemt het wel op vh MKB’. Dit is geen tweespalt – kapitaal versus arbeid, Rutte versus Roemer. Geen vierspalt – bezuinigen versus stimuleren, #gratisbier versus #potverteren. Maar zesspalt – grootbedrijf versus middenstand, exportsector versus kleinbedrijf. Weet u het nog?