Het A(H1N1)-virus gaat dieper in de longen zitten dan we tot voor kort wisten. Het maakt ook meer slachtoffers onder jongvolwassenen dan andere griepvarianten, een onheilspellende overeenkomst met de Spaanse griep die afkomstig was van dezelfde virusstam. Onder hen zijn relatief veel vrouwen, met name zwangere.
De agressiviteit van de Mexicaan blijkt onder meer uit een Canadese studie die op 4 november werd gepubliceerd in het vaktijdschrift van de American Medical Association. Het is het grootste systematisch onderzoek tot nog toe van mensen die ernstig ziek werden door het virus. Van 168 Canadezen die er tussen maart en juli van dit jaar ernstig ziek van werden, overleden er 24 binnen vier weken. Dat is veel vergeleken met een seizoensgriep. Het virus wijkt volgens de onderzoekers ook in een ander opzicht af van pandemische influenzavirussen zoals het Aziatische van 1957 en het Hongkong-virus van 1968: het veroorzaakt ernstiger symptomen. Opvallend veel patiënten uit de Canadese studie kregen te kampen met ernstige longproblemen of ander orgaanfalen. Hetzelfde beeld verrijst uit Mexicaanse onderzoeken.
Reden tot grote ongerustheid over de Mexicaan is er nog steeds niet, maar het geeft te denken dat er zoveel slachtoffers vallen onder jongeren die al belast zijn door longproblemen, bloedziektes en (andere) auto-immuunziektes. Dat zijn kinderen die vaak intensieve medische en verpleegkundige zorg nodig hebben. Moeten zij uitgerekend in het ziekenhuis besmet raken? Het is uiterst teleurstellend dat het verplegend personeel in Nederland zo moeilijk te bewegen valt tot vrijwillige vaccinatie. Men denkt in de eerste plaats aan het eigen risico, dat doorgaans klein is, en niet aan dat van patiënten. In het ergste geval zwicht men voor de drogredenen van antivaccinatiegekken, alsof er niet voldoende wetenschappelijke publicaties zijn waarop een verstandig oordeel kan worden gebaseerd.
Het bezwaar dat een klein deel van de personeelsleden na vaccinatie een asymptomatische influenza kan ontwikkelen en dus zonder het te weten besmettelijk kan zijn, valt weg tegen het feit dat ongevaccineerde personeelsleden bij besmetting maar liefst vijftig procent kans lopen een asymptomatische influenza te ontwikkelen. Het verschil is aanzienlijk. Daarom is een hoge dekkingsgraad, met name onder (para)medisch personeel, de eerste barrière tegen epidemische ziekten en een absolute voorwaarde voor het bedwingen ervan. Verpleegkundigen zijn niet voor niets sinds jaar en dag verplicht ingeënt tegen pokken, mazelen en tal van andere besmettelijke ziekten. Het is treurig dat een beroepsgroep die de laatste 25 jaar zulke inspanningen heeft verricht om zichzelf te professionaliseren kennelijk nu niet het besef heeft dat die spuit erin moet, en wel meteen.
De minister heeft nog geen gewag gemaakt van een wettelijke verplichting, maar hij heeft het volste recht en het grootste gelijk als hij dat alsnog doet.