MEDISCHE HULPLIJNEN, huisartsen en eerstehulpafdelingen hebben het opeens razend druk met de Mexicaanse griep. De grootste hulpvraag komt van ouders van jonge kinderen die ongerust zijn geworden na het bericht dat een driejarig meisje uit Boxmeer eraan is overleden. Het Nederlandse dodental staat nu op tien, waarvan zes gevallen exclusief en onomstotelijk het gevolg zijn van besmetting met het H1N1-virus. In de overige gevallen was er al sprake van voorafgaande medische problemen.
Dezer dagen wordt ook de eerste voorraad van een miljoen vaccins bezorgd in vooralsnog geheim gehouden distributiecentra. Die geheimhouding is afgesproken in de tijd dat de Mexicaan zich ernstiger liet aanzien en er rekening moest worden gehouden met een tekort aan vaccins en dus met het risico van diefstal en openbare-ordeproblemen.
Gelukkig is het nog lang niet zo ver. Het beeld is even rustig als een maand geleden: er komen niet meer Mexicaanse-griepmeldingen binnen en de ziekte (of het vermoeden ervan) heeft niet geleid tot meer werkverzuim en schooluitval, aldus de GGD’s en arbodiensten. Het aantal preventieve ziekenhuisopnamen is afgelopen week wel verdubbeld tot 131. Het gaat hoofdzakelijk om jonge kinderen uit de Randstad, waarbij je je mag afvragen of in sommige gevallen paniek de raadsheer is geweest die tot opname besloot.
Zelfs bij een hoge graad van besmetting is de mortaliteit van de Mexicaanse griep miniem, zeker in verhouding tot andere virussen.
Wat er gebeurt bij een massale uitbraak kunnen we opmaken uit het geval van het Portugese dorpje Valença do Minho, waar het grootste deel van de drieënhalfduizend inwoners met H1N1 besmet lijkt te zijn. Honderden scholieren en hun ouders, een handvol docenten en meer dan duizend andere inwoners vertonen symptomen variërend van loopneus tot flinke koorts, maar tot nu toe is geen van de gevallen ernstig. De autoriteiten zien geen reden voor een massale vaccinatie, de scholen blijven open en het leven gaat verder. Intussen vaccineert het dorp in wezen zichzelf, waardoor de bevolking voor minstens de komende vijftig jaar immuun zal zijn voor deze griepvariant.
Zoals het zich nu laat aanzien zal het ons, Nederlanders, net zo vergaan. Het medisch personeel moet voor de vorm verplicht gevaccineerd worden en dat zal nog wel wat voeten in de juridische aarde hebben, maar de paniekgolf die een half jaar geleden door de media spoelde is terecht gaan liggen. Alleen de hardnekkigste querulanten zullen klagen dat het vaccin voor niets is aangekocht. Dat zijn dezelfden die na een onverhoopt agressieve mutatie van het virus zouden klagen dat er te weinig van is ingeslagen.
De enige winst van deze griepepidemie is het inzicht dat we mentaal volstrekt onvoorbereid zijn op de uitbraak van een echt dodelijk virus.