Cynisme schrijft een totale passiviteit voor wanneer zaken gaan over iets anders dan jezelf, je gezin of je hond. Wanneer het gaat om onderdrukte volkeren die een andere taal spreken dan je eigen moeder gaan cynici zich plots vermenigvuldigen.
Er zijn in dit land genoeg mensen - Marcel van Dam is er een die rijkelijk wordt geciteerd, maar men vindt ze ook bij De Groene - die denken dat wij ons niet met de binnenlandse aangelegenheden van Joegoslavië moeten bemoeien. Dat de Serviërs Albano-Kosovaren uitroeien en verjagen is vanzelfsprekend treurig. Maar aan het morele recht tot interventie vegen ze hun voeten. Inmenging kan immers leiden tot je eigen destabilisatie en het verliezen van comfort en welzijn. Het is heus niet overtrokken om te stellen dat de cynici van vandaag wel erg veel lijken op die van gisteren. Niet zo lang geleden hield men zich ook prudent afwezig toen de joden richting trams en treinen werden opgejaagd. Het is hetzelfde soort omstanders die liever toekijken en treurig knikken in plaats van hun handen uit hun jaszakken te halen en hun vuisten te ballen. Cynici kunnen duizenden redenen bedenken om niet uit hun luie praatstoelen te komen. Bommen zijn machteloos tegen een zich snel verplaatsend leger in de bergen en bovendien ‘illegaal’. Milosevic dicteert toch, dus laat hem zijn gang gaan. Alle oorlogen zijn ooit in de Balkan begonnen. Door te bombarderen versnelt men alleen de etnische zuiveringen. En met de armen over elkaar vertellen dezelfde cynici het liefst voor de twintigste keer het walgelijke bon mot van Henry Kissinger: men kan beter een muur om de Balkan bouwen zodat de conflicten aldaar in alle rust kunnen worden uitgevochten. Gek genoeg zijn dat dezelfde verlichte intellectuelen die vanuit hun salonnetjes jaar in jaar uit trompetterden dat het recht op zelfbeschikking een heilig principe is voor alle volkeren van deze planeet. Maar nu blijkbaar niet voor de etnische Albanezen die voor negentig procent Kosovo bevolken. Deze eeuw heeft de meest wrede, grootschalige en systematische moordpartijen gekend uit de geschiedenis van de mensheid. Wij hebben met zijn allen onszelf beloofd dat zoiets nooit meer op ons continent getolereerd zou worden. Moet ik de cynici soms in herinnering brengen dat wij in Kosovo niet met een conventionele oorlog te maken hebben, maar met het ordinaire verpletteren van een burgerbevolking van twee miljoen mensen door een goed bewapend regulier leger, al dan niet bijgestaan door paramilitaire doodseskaders? Misschien zullen de Navo-bommen deze genocide niet geheel kunnen voorkomen en misschien hadden onmiddellijk bij aanvang van de bombardementen grondtroepen gevormd moeten worden om snel ingezet te kunnen worden. Hier geldt ook het principe dat je voor de volgende keer van je fouten moet leren. Maar de negentien landen waaruit de Atlantische alliantie bestaat zijn wel degelijk bezig met een in mijn ogen heilige missie: alle dictatoren, despoten en Milosevicen die nog moeten komen, zullen weten dat voor hun eventuele wandaden een zeer hoge prijs moet worden betaald. In die zin zijn de huidige bombardementen nuttiger dan de tegenstanders ervan willen doen geloven. Het gehele militair-industriële complex van Servië moet tot het laatste pantservoertuig worden vernietigd. Ook al is er niet één etnische Albanees meer in Kosovo. Desnoods door maandenlang een permanent bommentapijt op het oorlogsapparaat van Milosevic te laten neerdalen. Misdadigers moeten eens en voor altijd weten dat hun misdaden gewoon niet lonen. Daarom zijn de Navo-bombardementen niet zinloos als je het perspectief waarin ze worden uitgevoerd bijstelt. Ze zijn hoe dan ook een investering voor de toekomst. Het Servische volk dat zich door het brute nationalisme heeft laten verleiden zal jammer genoeg de tol ook moeten betalen. Het embargo tegen Servië zou niet opgegeven moeten worden voordat het laatste van de Kosovaarse huizen die de Servische troepen met de grond hebben gelijkgemaakt, is herbouwd en alle oorlogsmisdadigers aan Den Haag zijn uitgeleverd. De mensheid heeft alleen maar baat bij het reinigende vermogen van nieuwe Neurenbergs.