Londen - Tony Blairs verblijf op Balmoral, het Schotse zomerverblijf van de Britse Koninklijke familie, werd ooit danig verstoord door een telefoontje van Gordon Brown. Zijn opstandige minister van Financiën reageerde furieus op een provocerend opiniestuk van blairite Alan Milburn in een zondagskrant. ‘This is factionalism! This is Trotskyism! It’s fucking Trotskyism!’ klonk het tijdens het ontbijt. ‘s Avonds bleek waar de sympathie van de attente vorstin lag, toen Blair het boekje Blandings Castle and Elsewhere naast zijn bed aantrof. Daarin schreef P.G. Wodehouse, refererend aan een chagrijnige tuinman, dat 'it is never difficult to distinguish between a Scotsman with a grievance and a ray of sunshine’.
De zittende Britse premier is inderdaad niet het zonnetje in huis. Hij is veeleer een onweerswolk, zo bleek uit het onthullende boek The End of the Party van Andrew Rawnsley. Brown heeft dermate veel woedeaanvallen dat secretaresses, koks en adviseurs op Downing Street bijkans lijfwachten nodig hebben. Een buitenlandadviseur die de premier wilde bijpraten over een receptie voor Europese ambassadeurs werd van de trap geduwd, nadat Brown twee keer ‘Why do I have to meet all these fucking people?’ had gebulderd. Met de verkiezingen op komst, echter, probeert Brown zijn zonnige kant te laten zien. Zo lacht hij steeds vaker, al laat de timing hem nogal eens in de steek.
Brown heeft ook een goedkope manier gevonden om de kiezers op te vrolijken: het afschaffen van de wintertijd. Sterker nog, hij opperde om Greenwich Mean Time helemaal te verruilen voor de continentale tijd, iets waar zijn federalistische kameraden in Brussel blij mee zouden zijn. Eén of twee uren langer licht in de avonduren komt met name goed uit voor de toeristische attracties in het westen des lands. De Royal Society for the Prevention of Accidents is eveneens voor langere avonden. Het zou jaarlijks ongeveer honderd verkeersslachtoffers schelen, zo becijferde deze gezaghebbende instelling op een raadselachtige wijze, zoals alleen belangengroeperingen dat kunnen.
Browns voorstel is overigens niet origineel. Sinds bouwondernemer en golfliefhebber William Willett in 1907 het idee voor Daylight Saving Time opperde, is de juiste tijd een bron van discussie geweest, wat zich uitte in wetsvoorstellen met titels als Lighter Evenings Experiment Bill. Probleem voor Brown is dat zijn Schotse landgenoten - naast boeren en bioscoopeigenaren - de hardnekkigste tegenstanders zijn. De Schotse ochtenden zijn immers al zo kort, zeker naar calvinistische maatstaven.
Een elegante oplossing is een eigen tijdzone voor Schotland, maar dat zou weer een stapje verder in de richting van onafhankelijkheid betekenen - en dat is wel het laatste wat Gordon Brown wil. Daarom lijkt zijn Time for Sunshine Brown Bill vooral een verkiezingsstunt te zijn.