Seoul – ‘Japan kent de waarheid’ staat op videoschermen boven de zitplaatsen in de metro van Zuid-Korea’s hoofdstad Seoul. Op de propagandafilmpjes die al maandenlang in de metro draaien, zijn twee rotseilandjes te zien in de zee tussen Korea en Japan. Ze staan onder controle van Zuid-Korea, maar Japan claimt ze als Japans territorium. Dokdo heten ze in Korea, terwijl de Japanners ze Takeshima noemen. Toen Japan afgelopen week opnieuw de eilandjes claimde, reageerde Zuid-Korea als door een wesp gestoken. Japan moet de claim onmiddellijk intrekken, stelde de regering. Al sinds 1945 beheert Korea de eilanden, maar Japan beroept zich op een verdrag uit 1905, toen Korea in feite onder Japanse controle stond. Dit verdrag is onder dwang ondertekend, stelt de Koreaanse regering.

De commotie zal de verziekte verhoudingen tussen de landen niet verbeteren. De landen hebben een flinke handelsruzie sinds Japan weigert om chemicaliën te leveren die Korea nodig heeft voor de productie van bijvoorbeeld tv-schermen en smartphones. Deze voor Korea belangrijke industrie is dan ook zwaar geraakt, terwijl economische tegenmaatregelen ook de Japanse economie treffen. Zeker nu Koreaanse burgers al twee maanden Japanse producten boycotten. De ruzie begon na een uitspraak van het Zuid-Koreaanse hooggerechtshof dat herstelbetalingen eiste van Japanse bedrijven voor Zuid-Koreaanse dwangarbeiders tijdens de Japanse bezetting (1910-1945).

Dat de twee rotseilandjes een zeer gevoelig punt zijn in Korea, bleek ook half september. President Moon Jae-in vaardigde hoogstpersoonlijk disciplinaire maatregelen uit tegen drie ambtenaren die op een website van het ministerie van Landbouw de eilanden aanduidden met de internationale naam Liancourt Rocks in plaats van de Koreaanse naam Dokdo. De president noemde dit ontoelaatbaar.

Moon Hyun, vertolker van hedendaagse shijo-gedichten, wijdde een recent gedicht aan Dokdo. Shijo worden al eeuwenlang gezongen in Korea. De tekst werd special vertaald in het Nederlands voor een komende week te verschijnen podcast van Universiteit Leiden. De vertaling van emeritus hoogleraar Boudewijn Walraven luidt: ‘Kleine deugniet vastgeklampt aan de rok van zijn moeder: Dokdo! Ver weg, omspoeld door de golven van de Oostzee, speel naar hartelust met je grote broer Ulleungdo!’ Ulleungdo is het nabijgelegen veel grotere Koreaanse eiland, dat al lang bewoond wordt door Koreanen.