Seoul – Lange sperziebonen zijn in gewone winkels in Zuid-Korea niet te koop, maar op deze Filipijnse zondagsmarkt in centraal Seoul wel. Boven het vuur hangt varkensvlees en in kraampjes ligt allerhande koopwaar. Vrijwel alleen Filipino’s kopen hun vlees en groenten hier, in de schaduw van de katholieke kerk. De Koreaanse bank is ook open op deze zondag.

De plek illustreert de toegenomen immigratie in Zuid-Korea. In tien jaar is het aantal immigranten verdubbeld. Nu zijn er zo’n 2,2 miljoen op een bevolking van 51 miljoen. In de industrie werken veel Chinezen en op het platteland wonen importbruiden uit Indonesië en Vietnam. Door het lage geboortecijfer heeft Zuid-Korea arbeidskrachten uit het buitenland hard nodig. Om pragmatische redenen propageert de regering dan ook de muliticulturele samenleving.

In een groot onderzoek belichten onderzoekers van de universiteiten van Leiden, Wenen en Toronto hoe Zuid-Koreanen de toegenomen komst van nieuwkomers beoordelen. Hoewel etnisch-Koreaanse immigranten de voorkeur genieten, zegt 57,2 procent voorstander te zijn van de multiculturele samenleving, tegen 28,7 procent met een voorkeur voor een etnisch homogene Koreaanse bevolking. Slechts 13,8 procent wil dat de immigratie stopt.

Voor het centraal station dragen demonstranten spandoeken: ‘Nep-vluchtelingen moeten weg uit Korea’. Sinds voorjaar 2018 komen er vluchtelingen uit het door oorlog verscheurde Jemen naar het Zuid-Koreaanse eiland Jeju, waarvoor geen visum nodig is. Dat heeft voor veel protesten gezorgd. 45,6 procent is tegen een genereus toelatingsbeleid voor vluchtelingen, en 17,9 procent is voorstander. Een uitzondering wordt gemaakt voor Noord-Koreanen, waarvan er nu 32.000 in het Zuiden verblijven. Een ruime meerderheid juicht hun komst toe.

Ook de mening van gevluchte Noord-Koreanen zelf is onderzocht. Zo blijken de Noord-Koreanen zeer positief over de democratie: 79,9 procent, tegen 76 procent steun voor de democratie onder Zuid-Koreanen. Noord-Koreanen hebben geen ervaring met het samenleven met andere groepen, toch blijkt 36 procent van de ondervraagde Noord-Koreanen in Zuid-Korea voorstander van een multiculturele samenleving. ‘De mogelijke hereniging van Korea in de toekomst zal waarschijnlijk veel soepeler verlopen dan iedereen nu denkt’, zegt onderzoeker van de Universiteit Leiden Christopher Green.