Edward Westerveld was tot voor kort deelraadslid in Amsterdam-Zuid en is secretaris van het Multicultureel Beraad van de VVD-Amsterdam. Hij is in 1952 op Cura‡ao geboren; zijn ouders waren kort daarvoor uit Suriname gekomen. Op zijn negentiende kwam hij naar Nederland, ging in militaire dienst en studeerde daarna aan de sociale academie. Via een vriend raakte hij betrokken bij de begeleiding van drugsverslaafden, nu geeft hij nationaal en internationaal, tot in Den Helder en Praag, adviezen op het gebied van drugsbeleid.
De voorzitter van het Multicultureel Beraad, Stenley D.K. Ramdhani, is van Hindoestaans-Surinaamse afkomst en kwam in 1975 naar Nederland, achttien jaar oud. Hij ging ook in dienst. Daar is zijn kennismaking met de Nederlandse maatschappij en zijn integratie begonnen. Hij maakte carriŠre in het bankwezen en is nu zelfstandig makelaar en projectontwikkelaar en vice-voorzitter van de fractie van de VVD in de deelraad Amsterdam Zuid-Oost.
Die partij sprak hem aan vanwege het gelijkheidsbeginsel: ‘Ik zie het verschil tussen u en mij niet. Veel mensen in Zuid-Oost maken dat verschil tussen blanken en zwarten, maar ik zie alle mensen als gelijkwaardig en als je conflicten hebt, moet je die gewoon proberen netjes op te lossen.’ Het collectieve denken van de linkse partijen staat hem niet aan: ‘De sociaal-democraten willen altijd opkomen voor de mensen die het minder hebben. Maar daardoor worden die niet gemotiveerd om zich zodanig te ontwikkelen dat ze verantwoordelijk kunnen zijn voor zichzelf. Net als in het hindoeãsme staat bij het liberalisme het individu voorop, en het ligt aan jezelf of je ambities hebt en in hoeverre je die wilt uitwerken. Migranten moeten niet denken dat ze arm en lastig zijn. Ze moeten niet bij de pakken neerzitten en de bijstand als hangmat gebruiken. Je zult juist je meerwaarde naar buiten moeten brengen. Zelf verantwoordelijkheid nemen, daar gaat het om.’
ZE ONTKENNEN dat ze zo kunnen praten omdat het hen beter gaat dan andere migranten. Edward Westerveld: ‘Wanneer gaat het je goed? Het gaat de Ghanezen in Nederland goed omdat ze vechten, uit het niets beginnen ze export-importfirma’s. De Turken beginnen naaiateliers, en kijk eens hoeveel Turken er nu op verkiesbare plaatsen staan voor de Tweede Kamer. Ik heb toen ik net in Nederland was ook borden gewassen en in de haven gewerkt. Ik had er ook voor kunnen kiezen op m'n bed te blijven liggen en te wachten op m'n uitkering. Ik had me ook langdurig ziek kunnen melden en in de WAO kunnen gaan, en me bij een buurthuis of een linkse club kunnen melden, met het verhaal dat ik zielig ben en een slachtoffer. Nee, ik wilde een bijdrage leveren aan de Nederlandse maatschappij.
Als politicus wil ik me ook niet alleen richten op allochtonen, dat zou ik een belediging vinden voor mij als volksvertegenwoordiger. En dat houdt in dat wij be‰digd zijn om ons in te zetten voor het hele volk.’
Schrikken jullie niet wanneer jullie weer een uitspraak van Bolkestein lezen waarin hij zich richt tegen buitenlanders?
Stenley Ramdhani: ‘Nee, helemaal niet. We weten wat zijn beweegreden zijn en we hebben ook geregeld contact met hem. We waren ook blij toen hij in 1991 tijdens de Liberale Internationale in Luzern de zaak aan de orde heeft gesteld.’
Daar zijn veel mensen van geschrokken.
Ramdhani: ‘Ze zijn wakker geschud! We hebben dat als migranten ook gemerkt. Vroeger merkte je als je ergens kwam waar een groep blanke mensen met elkaar praatte, dat onmiddellijk de toon veranderde. Nu word je verwelkomd en gaan ze met je in discussie. Het is een goede zaak dat hij dat toen aan de orde heeft gesteld. Frits Bolkestein kreeg toen wel de Zwarte Piet toegespeeld, maar dat vinden we niet erg. Hij heeft de discussie op tafel gelegd, iedereen praat erover en geen andere partij heeft dit bespreekbaar durven maken.
Bij de PvdA, het CDA en D66 is het tot vandaag aan toe nog altijd dat betuttelende. Zodra onze voorman Bolkestein iets zegt, wordt hij aangevallen. Maar wat die andere partijen voor beleid met migranten willen, is volkomen onduidelijk.’
De toon waarop de VVD die discussie voert, is altijd negatief. Migranten en vluchtelingen worden alleen als probleem gezien.
Westerveld: ‘Het is absoluut niet waar dat Bolkestein tegen vluchtelingen is. Hij wil dat we ons aan de Europese afspraken houden. Mensen die in hun land vervolgd worden, zijn bij ons altijd welkom geweest. Het wordt moeilijker hun de nodige zorg te geven door al die anderen die hier om economische redenen als vluchteling naar toe komen. Daarmee krijg je bovendien een enorme verdrukking op de markt.
In Amsterdam hebben we veel migranten die ook werkloos zijn, en wij vinden dat wij eerst die mensen aan werk moeten helpen. En laten we niet vergeten dat ook veel autochtonen problemen hebben. Ook daar hebben wij als politici zorg voor. Over dergelijke zaken kunnen wij praten in het Multicultureel Beraad. Af en toe organiseren wij ook een themadag. In november 1996 discussieerden driehonderd migranten met Frits Bolkestein. Er werd niet gevochten. Omdat het geen rel was, komt zoiets niet in de krant. De NOS heeft vier uur gefilmd, maar er is geen millimeter van uitgezonden, omdat Bolkestein volgens hen niets nieuws had gezegd. Die driehonderd mensen waren niet interessant genoeg.’
BESPREKEN JULLIE het artikel van Bolkestein over de asielzoekers ook in jullie Multicultureel Beraad?
Ramdhani: ‘Als iemand het ter sprake brengt, nemen we het natuurlijk mee. Op het ogenblik schrijven we een discussiestuk over minderheden in Amsterdam, in aansluiting op het rapport van de VVD-kamerleden Henk Kamp en Jan Rijpstra. Henk Kamp komt op 20 mei met ons over onze notitie discussi‰ren. Er wordt misbruik gemaakt van het recht op asiel. Als mij ter ore komt dat er in een vliegtuig waar veel mensen mee zijn gekomen bij het schoonmaken een heleboel vernietigde paspoorten worden gevonden, dan betreft het geen echte vluchtelingen. Ik ken in Amsterdam- Zuid-Oost genoeg mensen met een legale status die in het land waar ze vandaan komen een dijk van een investering hebben gedaan om hier naartoe te kunnen vluchten. Van dit soort mensen vinden we dat die best terug kunnen gaan.’
Is het pijnlijk voor jullie dat de extreem-rechtse rol van de Centrumdemocraten in de politiek lijkt overgenomen door de VVD?
Westerveld: ‘Ik vind dat een belediging voor onze kiezers, alsof die mensen niet zelf zouden denken. Wij hebben mensen binnen onze partij van verschillende pluimage. Niet alleen maar zakenmensen. De VVD is een zeer brede, zeer open partij. We hebben ook mensen die hun baan zijn verloren, die keihard moeten werken om weer aan de slag te komen, die vaak weigeren zomaar een uitkering aan te vragen. Zelf ben ik ook niet rijk, ik woon gewoon in een rijtjeshuis. Vergeet niet dat Bolkestein duidelijk stelling heeft genomen tegen de Centrumdemocraten.’
Ramdhani: ‘Ze moeten mij nog maar eens bewijzen dat die vroegere Centrumdemocraten nu op de VVD stemmen. Het kiezerspotentieel van de CD bestond voor een groot deel uit proteststemmers die uit de PvdA kwamen. Waren die allemaal extreem-rechts? We hebben er moeite mee als mensen op basis van ongenuanceerde idee‰n lid worden van onze partij. Daarom doen we al het mogelijke om duidelijk te maken dat wij absoluut geen partij zijn die tegen buitenlanders is.’