De papyrusrol in de hondenkennel

A.F.Th. van der Heijden