Essay

We moeten het dikke tapijt oplichten waaronder het koloniale racisme voortwoekert

Artien Utrecht