‘Design creëert de condities voor innovatie’

Bas van Lier