Nominatie Anil Ramdas Essayprijs

‘Het ergste wat ons kon overkomen is jou al gebeurd, baba’

Beri Shalmashi