ontwerper en vormgever

Christine Rothuizen

Christine Rothuizen (1965) is als grafisch ontwerper opgeleid aan de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam. Van 1991 tot 2005 had ze een eigen bureau, ze werkte in die periode onder meer mee aan de vormgeving van het maandblad Opzij. Sinds 2005 is ze als ontwerper verantwoordelijk voor de vormgeving van De Groene Amsterdammer. Over de laatste restyling zegt ze: ‘De tekstletter voor De Groene, de Miller, ontdekte ik in het typografisch goed ontworpen New York Magazine. De vormgeving van Amerikaanse ‘textdriven’ opiniebladen als The Atlantic Monthly, The Nation en The New Yorker is sterk door het gevoel voor stijl en door de eenvoud. Voor de restyling van De Groene heb ik me daardoor laten inspireren.’ Die heldere en kalme sfeer van het blad is verder doorgevoerd op de onlangs her-ontworpen website.
Dat binnen De Groene heel verschillende mensen en disciplines inbreng hebben bij de totstandkoming, en al die energie bij elkaar komt in een wekelijks product, vindt ze inspirerend. Nu en dan schrijft ze korte stukken voor De Groene.