Onderzoek Gif in de grond

Pesticiden verontreinigen onze drinkwaterbronnen. Al sinds de jaren tachtig wordt er gewaarschuwd

Dirk de Bekker