Decentralisatie zorg

Het idee was dat sociale wijkteams de zorg ‘dichter bij de burger’ zouden brengen.

door Sjors van Beek