Beter dan de Marshall-hulp

Voor Nederland bracht de Indonesische onafhankelijkheid grote financiële voordelen

Anne-Lot Hoek en Ewout van der Kleij