columnist

H.J.A. Hofland

De gretigheid waarmee Henk Hofland (1927-2016) in 2002 columns begon te schrijven voor De Groene Amsterdammer tekende Henk Hofland. Hij werd gevraagd door twee jonge redacteuren, die tijdelijk het hoofdredacteurschap vervulden, en hij vond het wel mooi, met die twee jonge honden over ‘het blaadje’ en over de wereld bomen.

Dat ‘blaadje’ las hij overigens van kinds af aan; bij zijn wekelijkse bezoek aan de redactie citeerde hij niet alleen met prachtige oud-Hollandse dictie poëzie van om het even Adama van Scheltema, Slauerhoff, Lucebert en Brecht, maar ook versjes uit de ‘kleine krant’, de humorpagina die in een grijs verleden deel uitmaakte van De Groene. Lees verder