Essay

Bij het Nederlandse slavernijonderzoek is wel degelijk sprake van voortschrijdend inzicht

Piet Emmer en Henk den Heijer