«Zonder god rest ons niets dan geschiedenis»

HERMAN PAUL