Hoe strijd te voeren om een betere universiteit

Waarom de brief van Willem Schinkel zo problematisch is

Ido de Haan en Ingrid Robeyns