«Ik meen iets heel gewoons te verkondigen»

Irena Grudzinska-Gross