Tekst als rekwisiet ‘ik maak theater van de ervaring, niet van de argumentatie’

Jacqueline Oskamp Monologue