Show juul van hal zw 03

Jules van Hal (1987) studeerde Russisch en taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam en was van 2014 tot en met 2016 betrokken bij de journalistieke start-up Yournalism. Bij De Groene houdt hij zich sinds 2017 bezig met online publieksontwikkeling en sociale media. Minstens eenmaal per jaar stort hij zich als onderzoeksjournalist op een obscuur/ingewikkeld onderwerp.