Het Amsterdamse taxibedrijf (1938)

Ook in de jaren dertig kende Amsterdam al een taxiprobleem

Loe de Jong