Show loek500

Loek Zonneveld (1948), boerenzoon en onderwijzer uit het Noordzeedorp Heemskerk, schrijft sinds 1970 over toneel voor De Groene Amsterdammer en voor diverse toneelvakbladen in Nederland en Vlaanderen. Hij is tevens leraar toneelgeschiedenis, met een speciale belangstelling voor het West-Europese toneel van de negentiende en twintigste eeuw. Hij geeft onder meer les aan de Amsterdamse Theaterschool. In 2013 kreeg hij de ACT Award, de prijs van de beroepsvereniging van acteurs, voor ‘zijn liefdevolle toneelrecensies’ en ‘voor het delen van zijn immense kennis op het gebied van de theatergeschiedenis met acteurs’.