redacteur

Marcel ten Hooven

Marcel ten Hooven (1957) onderging zijn journalistieke vorming bij het dagblad Trouw, waaraan hij van 1978 tot 2006 verbonden was. Sinds enige jaren werkt hij freelance, met onder meer De Groene Amsterdammer als vaste opdrachtgever. Per 1 september 2012 is hij tijdelijk redacteur. Het leeuwendeel van zijn tijd bij Trouw bracht hij door aan het Binnenhof, onder meer als chef van de politieke redactie. Van 1975 tot 1978 werkte hij als stadsverslaggever en opmaakredacteur voor het liberale Haagse dagblad Het Vaderland. Bij Vrij Nederland was hij politiek redacteur (2006-2008). Hij schrijft over politiek, cultuur en religie, ook in boekvorm. Met filosoof Theo de Wit verzorgde hij de boeken De lege tolerantie (2001) en Ongewenste goden (2006). Met bestuurskundige Paul ’t Hart schreef hij Op zoek naar leiderschap (2003). Historicus Ron de Jong was co-auteur van De geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie (2008). In 2010 publiceerde Ten Hooven U bevindt zich hier, een bundeling tweegesprekken uit het Nederlands Dagblad. Hij is winnaar van de Vondelingprijs voor politieke journalistiek 2003.