De spinozisten

Wim Klever, Marin Terpstra en Antoine Verbij