Eerst goedschiks, dan kwaadschiks

Norman G. Finkelstein