‘Het Westen leeft niet naar zijn eigen waarden’

PAUL VAN VELTHOVEN