Show schermafbeelding 2017 04 18 om 12.00.08

De donkere kant van ons verleden

‘Welke historische gebeurtenissen mogen niet ontbreken in een zwarte canon?’ Die vraag legde de redactie van De Groene Amsterdammer onlangs voor aan alle vaderlandse historici die verbonden zijn aan een universiteit. Door middel van een online enquête peilden we de gedachten van professionele geschiedschrijvers over de donkere kant van ons verleden. We vroegen deelnemers vijf vensters te nomineren en kort toe te lichten. Ook kregen ze gelegenheid om minder bekende pijnlijke episodes uit de geschiedenis aan te dragen die naar voren kwamen uit hun eigen onderzoek. Zeventig historici stuurden hun zwarte canon in. Ondertussen werd ook op www.groene.nl druk gediscussieerd over dit onderwerp. Bewijs dat velen het eens zijn met Rudy Kousbroek, die vond dat het beter was om zelf grondig uit te zoeken wat bij ons niet deugt dan te moeten verdragen dat een ander ermee aankomt. Sommige deelnemers waren kort en zakelijk in hun antwoorden omdat ze vonden dat de historicus geen rechter van de geschiedenis moet willen zijn. Anderen droegen het hart meer op de tong en betoogden uitgebreid waarom delen van de vaderlandse geschiedenis het predikaat ‘zwart’ verdienen. Enkelen grepen de gelegenheid aan om tegen – of juist voor – de canon als zodanig te pleiten. Een weerslag van dat debat vindt u op pagina 28. Maar hieronder eerst de resultaten van ons onderzoek: negen rode draden die samen de Zwarte canon van Nederland bijeenhouden.

door Reinier Bijman, Aart Brouwer, Margreet Fogteloo, Gepko Hahn, Rutger van der Hoeven en Casper Thomas, 4 april 2012