columnist

Rudi Fuchs

Rudi Fuchs is kunstcriticus en oud-directeur van het Van Abbemuseum in Eindhoven en het Stedelijk Museum Amsterdam. Voor De Groene Amsterdammer schrijft hij sinds 2009, zoals hij het zelf zegt, wekelijks ‘een stukje’, waarin hij ‘in de luim van de dag’ naar kunst kijkt. Hij buigt zich daarbij over oude en nieuwe kunst, laat onverwachte verbanden zien tussen op het eerste gezicht onverenigbare kunstwerken.

‘Een leesboek’, luidt de ondertitel bij de twee bundelingen in boekvorm die van zijn rubriek zijn gemaakt door uitgeverij Ludion en daarmee geeft Fuchs uitdrukking aan wat hij in zijn rubriek doet: de lezer helpen kunst te lézen. Zoals NRC Handelsblad over de eerste bundeling schreef: ‘Hij ontsluiert bijna laconiek datgene wat zich eerst massief, eendimensionaal of gemakzuchtig aan je voordoet. Niet als een prediker of betweter, maar als een vorsende kijker en een taalkundige jongleur die steeds met een enkel bijvoeglijk naamwoord, een bijna terloopse karakterisering, datgene oproept wat zich tot dan toe woordloos schuilhield in het kunstwerk.’