‘Het pit en merg van den Carthaagschen grond’

Ruurd Halbertsma