Het heilige vuur van het morgenrood100 jaar sociaal-democratie

Martin van Amerongen, Rob Hartmans, Ien van den Heuvel, Willem Drees Jr., Jaques de Kadt, Frits Kief, Han Lammers, Piet Reckman, Felix Rottenberg, Sam de Wolff, René Zwaap en Gerrit Jan Zwertbroek