Show tan tunali zw 01.jpg

Tan Tunali (1987) is in 2017 Martin van Amerongen-fellow bij De Groene Amsterdammer. Na studies Politicologie en Internationale Betrekkingen werkte hij drie jaar als correspondent in Turkije, onder meer voor dagblad Trouw. Voor De Groene zal hij zich met name bezighouden met migratie- en integratiethematiek.