kunst en cultuur

Walter van der Kooi

Walter van der Kooi is historicus en docent in het hbo voor sociale beroepen. Theaterliefde bracht hem naar zowel klassieke repertoiregezelschappen als de internationale avant-garde van het Mickery Theater; maakte hem student dramaturgie; deelnemer aan Actiegroep Tomaat; en in 1970 toneelrecensent van De Groene Amsterdammer (samen met Nic Brink, Ruud Engelander en Guus Rekers – opvolgers van Jeanne van Schaik-Willing). Geleidelijk verschoof zijn belangstelling naar televisiedrama, een kunstvorm die een massaal publiek bereikt maar relatief weinig serieuze aandacht krijgt in kwaliteitsbladen. Uiteindelijk werd hij Groene’s tv-recensent, die zich niet louter tot drama beperkt. Een uit de hand gelopen hobby, maar een met een ‘missie’: bestrijden van het dedain dat een culturele en intellectuele elite vaak voor het medium aan de dag legt. Een elite die vol minachting is over bagger (die ze kennelijk ziet) maar die, gezien kijkcijfers, zelden kijkt naar wat met talent en liefde juist voor haar gemaakt wordt. Niet voor niets maakt de tv-rubriek in De Groene deel uit van de ‘Kroniek van kunst en cultuur’. Van der Kooi analyseert voor het Mediafonds producties die met subsidie van dat Fonds gemaakt zijn; was zes jaar adviseur documentaire voor het Filmfonds, en is lid van jury’s voor Nipkowschijf en Lira-scenarioprijs.