Voor uw eventuele gift zijn wij u zeer erkentelijk. Onze stichting heeft een ANBI-status. Daardoor zijn uw donaties niet alleen aftrekbaar, ze komen ook in een apart potje terecht voor bijzondere journalistieke projecten. Wij beloven daarmee dat uw bijdrage alleen besteed zal worden aan de verdere verbetering van ons blad en aan ons doel om dwarse, intelligente, onafhankelijke en hoogwaardige journalistiek te bedrijven.


Uw gegevens

Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Optioneel. Ontving u een donatiebrief? Dan kunt u het nummer onderaan de brief vinden.


Geen adres gevonden. Controleer postcode en huisnummer, of vul het adres handmatig in.


Betaalwijze

U kunt uw donatie ook rechtstreeks overmaken ten behoeve van:
Stichting 1877 / NL66 TRIO 0254 3823 20 (BIC: TRIONL2U)
Onder vermelding van uw abonneenummer of postcode + huisnummer.