Met de digitalisering van ons geld- en betalingssysteem komt de cashloze maatschappij steeds dichterbij. Cryptocurrencies als bitcoin zetten ons huidige bancaire stelsel bovendien onder druk. Maar stevenen we af op een nieuw geldsysteem of op een zeepbel-crash?