Het populisme heeft de wind in de zeilen, de roep om alternatieven voor de vertegenwoordigende democratie groeit, nieuwe politieke leiders beloven de kloof met de kiezers te dichten.