aangeboden in cursussen en coaching

Van 1-7 sept Schrijven en filosoferen in Nrd-Frankrijk. Ieder schrijft "het eigen verhaal dat blijft", o.l.v. Diet Verschoor en Dorine Bauduin. Inl: www.werkplaatsthierache.nl

Plaats uw eigen klaver

Overzicht klavers…