aangeboden in huisvesting

Mijn apt in Adam-C (1018) staat 20 dagen p. maand leeg wegens bezigheden elders. Wie wil voor langere tijd steeds 20 dagen (of korter) huren? Reacties naar everheus@xs4all.nl.

Plaats uw eigen klaver

Overzicht klavers…