Het Groene LAB

Het Groene LAB is een digitaal platform voor achtergrondverhalen, reportages en onderzoeken. De artikelen in het LAB worden geselecteerd door de redactie van De Groene Amsterdammer om journalistiek talent een podium te geven.

Zelf een stuk aanleveren?

Een goed stuk voor het LAB sluit aan bij de actualiteit, maar probeert uitdrukkelijk de waan van de dag te ontstijgen. Aan publicaties op het LAB is geen honorarium verbonden, wel een podium. Een stuk voor het LAB is meestal niet langer dan 3000 woorden.

Inzendingen worden door de redactie bekeken. Wanneer die groen licht geeft voor publicatie gaan we over tot eindredactie en plaatsing, uiteraard in overleg.

Stukken en eventuele vragen over het LAB mogen naar webredactie@groene.nl.