Serie

30 jaar neoliberalisme

Met de ontmanteling van de verzorgingsstaat hebben opeenvolgende kabinetten het sociaal contract tussen overheid en burgers eenzijdig verbroken. Mensen kunnen er niet meer op rekenen dat de overheid er voor hen is - zoals ook blijkt uit de praktijkvoorbeelden in deze serie - en verliezen het vertrouwen.