Serie

De waterschappen

Onderzoekscollectief Spit is samen met De Groene Amsterdammer en Argos en een aantal lokale media in de wondere wereld van de waterschappen gedoken, een wit mannenbolwerk waar belangen dikwijls in dikke kluwen door elkaar heen lopen. Deze serie kwam tot stand met steun van Stichting Democratie en Media.