Serie

De wortels van het Europese populisme

Wat jaagt het populisme aan? Voor zijn reportageserie over de onderstroom van het nationaalpopulisme reist Marijn Kruk door Europa. Zijn werkhypothese luidt dat het Europese populisme zijn wortels niet in de vluchtelingencrisis van 2015 heeft en zelfs niet in de financiële crisis van 2008, maar in de hegemonie van het liberalisme van de jaren tachtig en negentig. Niet altijd leken we te beseffen dat het vrije verkeer van goederen, diensten en personen ook nadelen had, dat er een prijs te betalen was, bijvoorbeeld (angst voor) het verlies van culturele eigenheid, of economische precariteit. Welke prijs en hoe dat zich politiek vertaalt verschilt per land en naar de omstandigheden. Is er desondanks een gemeenschappelijke noemer?