Serie

Holland Festival 2021

Wat maakt de mens? Het Holland Festival 2021 gaat op zoek naar antwoorden op grote vragen en vindt inspiratie in thema’s als natuur, het lichaam en onze beleving van tijd. In deze serie vindt u verhalen over voorstellingen op het gebied van theater, opera, muziek, performance en de beeldende kunst.