Serie

Landinzicht

De Nederlandse landbouw zit in zwaar weer. Jonge boeren opereren in een samenleving die hun niet gunstig gezind is. Politici, NGO’s en natuur- en milieu-organisaties leveren een stroom van kritiek op hun werk, terwijl schandalen als de mestfraude het imago van agrariërs alleen maar verder doet afkalven. De komende maanden onderzoeken landbouwjournalisten Hidde Boersma en Janno Lanjouw wat jonge, conventionele boeren, in het bijzonder akkerbouwers, bezielt. Welke afwegingen maken ze als het gaat om het gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen of gewasrotatie? Hoe zien zij een duurzame toekomstige landbouw voor zich, en wat belemmert hen om daar sneller toe te komen?