Serie

Uitstoot in Nederland

De Nederlandse industriële sector loopt in Den Haag de deur plat om te pleiten voor vergroening van de economie. Ondertussen stoten ze meer uit dan ooit. In deze serie belichten we de grootste vervuilers in Nederland. En kijken we naar overheidsbeleid dat vervuiling tegengaat of juist in de hand werkt.