Over menu
14 oktober
15:00

Herdenking Loek Zonneveld

Herdenkingsbijeenkomst / Stadsschouwburg Amsterdam

Toneelcriticus Loek Zonneveld (1948-2018) wordt op 14 oktober in Internationaal Theater Amsterdam herdacht. Hij schreef van 1970 tot en met 2018 over toneel voor De Groene Amsterdammer en voor diverse theatervakbladen in Nederland en Vlaanderen.

Zonneveld, ‘het geweten van het theater’ genoemd, was ook leraar theatergeschiedenis, met een speciale belangstelling voor het West-Europese toneel van de negentiende en twintigste eeuw. Hij gaf onder meer les aan de Amsterdamse Theaterschool en verzorgde een periode toneelcursussen in de Stadsschouwburg Amsterdam. In 2013 kreeg hij de ACT Award, de prijs van de beroepsvereniging van acteurs, voor ‘zijn liefdevolle toneelrecensies’ en ‘voor het delen van zijn immense kennis op het gebied van de theatergeschiedenis met acteurs’.

Toegang tot de herdenkingsbijeenkomst is gratis.

Aanmelden