Onderzoeksjournalistiek

In het politieke en publieke debat zien we een steeds vrijere omgang met de feiten en de waarheid. De journalistiek moet daarop controle uitoefenen, maar wordt zelf niet vertrouwd. Volgens het CBS heeft iets meer dan één derde van de Nederlandse burgers vertrouwen in de pers; alleen kerken scoren slechter (in het onderzoeksjaar 2014).

De Groene Amsterdammer wil een extra bijdrage leveren aan het democratische debat – en aan herstel van vertrouwen in de pers – door in het bijzonder te investeren in diepgravende journalistiek. Een goed functionerende rechtsstaat begint met goed geïnformeerde burgers.

Wilt u diepgravende onderzoeksjournalistiek helpen mogelijk maken? Dat kan, via een gift.

Lees onze onderzoeksartikelen.

Ondersteuning voor diepgravende journalistiek

Lezers van De Groene Amsterdammer die diepgravende journalistiek extra willen ondersteunen, doen dat door te doneren aan Fonds 1877, vernoemd naar het oprichtingsjaar van De Groene Amsterdammer. Dit fonds biedt financiële steun aan journalistieke onderzoeksverhalen die een aspect van de Nederlandse politieke, economische of maatschappelijke werkelijkheid nauwgezet willen ontrafelen. Het zijn, kortom, verhalen met maatschappelijke urgentie. Dit kunnen ‘harde’ onderzoeksjournalistieke verhalen zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van data-analyses en Wob-procedures, maar ook langdurige reportages (oftewel geschreven documentaires) en reconstructies van recente geschiedenis, waarvoor bijvoorbeeld archiefonderzoek wordt gedaan. In alle gevallen gaat het om journalistiek die de complexiteit van de werkelijkheid in zicht wil brengen, oog heeft voor nuance en onderzoek weet te combineren met reflectie daarop.

Dergelijke journalistiek is essentieel voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat, maar zij vraagt een buitengewone tijdsinvestering, waardoor redacties en individuele journalisten er te weinig aan toe komen. Fonds 1877 biedt daarom extra financiering. Journalisten, zowel freelance als ergens in loondienst, kunnen een aanvraag indienen via het secretariaat van De Groene Amsterdammer. Fonds 1877 betaalt niet, zoals in de journalistiek gebruikelijk is, per woord, maar vergoedt de tijd die in het onderzoek wordt gestoken. Projecten leiden tot publicatie in De Groene Amsterdammer en brede verspreiding via andere media, waarbij Fonds 1877 samenwerking tussen media stimuleert. Op deze pagina staan alle projecten op een rij.

Fonds 1877 bestaat met dank aan particuliere donaties van onder meer de lezers van De Groene Amsterdammer en de Hartwig Foundation. Fonds 1877 ondersteunt u met een gift. aan de culturele anbi Stichting1877.

Data & Debat: structureel onderzoek naar online beïnvloeding van het publieke debat

Het publieke debat zou een vrije marktplaats moeten zijn waar ideeën met elkaar strijden, net zo lang tot het beste idee bovendrijft. Zo dacht John Stuart Mill erover. Maar wat blijft daarvan over in tijden van nepnieuws, bots en microtargeting?

Nu het debat in toenemende mate online plaatsvindt is het belangrijk te onderzoeken op welke manier algoritmes, dataïsme en kwaadwillenden daar invloed op hebben. De Groene Amsterdammer doet hier structureel onderzoek naar met gespecialiseerde eigen redacteuren en in samenwerking met de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en freelance onderzoekers. Hier vindt u alle publicaties. Data & Debat wordt ondersteund door Fonds1877 en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Investico – platform voor onderzoeksjournalistiek

De Groene Amsterdammer is samen met Argos, Nieuwsuur en Trouw vaste partner van Investico – platform voor onderzoeksjournalistiek. Investico is een onafhankelijk non-profitplatform voor grondig en structureel journalistiek onderzoek, met een eigen redactie van nu veertien redacteuren. Hoofdredacteur is Thomas Muntz. Sinds de oprichting, mede door De Groene Amsterdammer, richt de redactie zijn blik op geldstromen en machtsstructuren in Nederland. Door in actuele dossiers inzichtelijk te maken hoe besluiten tot stand komen en waar uitvoering ontspoort, biedt Investico tegenwicht, daar waar snel scoren en incidentgerichtheid in het politieke debat de democratische rechtsstaat uithollen. Op platform-investico.nl kunt u alle publicaties tot nu toe lezen.

Daarnaast verzorgt Investico een opleiding van nieuwe onderzoeksjournalisten. Jaarlijks leren scherp geselecteerde jonge journalisten gezamenlijk in vier tot vijf maanden een groot onderzoeksproject uit te voeren, onderling de kwaliteit te bewaken en zich te specialiseren in zowel klassieke als nieuwe onderzoeksjournalistieke methoden.

De Groene Amsterdammer steunt de redactie van Investico volop, zowel via redactionele samenwerking als financieel. Veel onderzoeken van Investico worden deels gefinancierd vanuit Fonds 1877. Wilt u Fonds 1877 ondersteunen? Dat kan, via een gift aan Stichting1877.


Beeld: Michael Wolf / Courtesy Galerie Wouter van Leeuwen